จังหวัดสุโขทัยจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานสักการะพระแม่ย่า ประจำปี 2567

จังหวัดสุโขทัยจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานสักการะพระแม่ย่า ประจำปี 2567


วันนี้ (23 มกราคม 2567) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานสักการะพระแม่ย่า ประจำปี 256 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดงานระหว่างวันศุกร์ที่ 8 – วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 รวม 10 วัน 10 คืน ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยจัดพิธีบวงสรวงพระแม่ย่า และพิธีเปิดงาน ในวันที่ 8 มีนาคม 2567


ทั้งนี้ จังหวัดสุโขทัยจัดงานดังกล่าว เพื่อสักการะพระแม่ย่าอันเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวจังหวัดสุโขทัยและประชาชนทั่วไป โดยจัดเป็นประเพณีสืบทอดกันมาเป็นประจำทุกปี สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการของส่วนราชการ การแสดงพื้นบ้าน การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การเดินแฟชั่นกาชาดกุศล การออกร้านมัจฉากาชาด สลากกาชาดการกุศล จำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าราคาถูก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มสตรี และของดีของชาวจังหวัดสุโขทัย ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และให้ประชาชนได้ร่วมชมกิจกรรมต่างๆอย่างมีความสุข และกราบขอพรพระแม่ย่าเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตสืบไป

Related posts