🌿 ศึกษาดูงานที่เรือนจำชั่วคราวหนองเรียง

🌟พช.สุโขทัย ทำ (1) ต้องได้มากกว่า (1)🌟
🔥(w)AY (o)F (l)IFE🔥

🌿 ศึกษาดูงานที่เรือนจำชั่วคราวหนองเรียง

 


🗓️วันที่23 ธันวาคม 2567
🕑 เวลา09.00 น.

☘️ นายอำนาจสร้อย สุวรรณ์ พัฒนาการอำเภอสวรรคโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเข้าร่วมศึกษาดูงานที่เรือนจำชั่วคราวหนองเรียง สังกัดเรือนจำสวรรคโลก
💛💛💛💛💛💛💛💛💛
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
***60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
🙏สวรรคโลก สวรรค์วิถี
พช.สวรรคโลก ทำ (1) ต้องได้มากกว่า (1)🙏


📷 รายงานข่าวโดย : สพอ.สวรรคโลก
#ทีมแห่งความสำเร็จ
#World Soil Day
#ChangeForGood
#ทีมแห่งความสำเร็จ
#อำเภอสวรรคโลก
#สุโขทัยไปด้วยกัน
#กรมการพัฒนาชุมชน
❤️สุขที่…….สุโขทัย❤️

Related posts