“วันนักข่าว”..5 มีนาคม 2567 ชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย จัดจำหน่ายของที่ระลึก ฯ

“วันนักข่าว”..5 มีนาคม 2567 ชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย จัดจำหน่ายของที่ระลึก ฯ

 

..นางสาวทัศนา บัวคำ ประธานชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย พร้อมทีมบริหารชมรมฯ จัดโครงการกิจกรรมพิเศษ ” ปันรัก ผ่านใจสื่อ แด่น้อง ผู้ด้อยโอกาส ” โดยการจัดหารายได้” เพื่อการกุศล ” จำหน่ายวัตถุมงคลและของที่ระลึก ในโครงการ ” ปันรัก ผ่านใจสื่อ มอบแด่น้อง ผู้ด้อยโอกาส” และเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมาพัฒนาการศึกษาและมอบเป็นกองทุนการศึกษาแก่เด็กที่เรียนดีแต่ยากจน และโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในเขตพื้นที่ถิ่นกันดาร ที่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์และมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน

เนื่องในวันนักข่าวหรือวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ ในวันที่ 5 มีนาคม 2567 โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของทางชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย ออกประชาสัมพันธ์ในการจำหน่ายของที่ระลึกและวัตถุมงคล ท้าวเวสสุวัณ หลวงปู่ทวด รุ่นรวย และจัดทำรุ่นพิเศษ
จึงขอเชิญชวนท่านร่วมสนับสนุนในกิจกรรมครั้งนี้ จักขอบพระคุณอย่างสูง

Related posts