จังหวัดเชียงใหม่บูรณาการความร่วมมือทหาร – พลเรือน อบรมและฝึกซ้อมแผน ปภ. ในการค้นหาและกู้ภัยอาคารถล่ม จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่บูรณาการความร่วมมือทหาร – พลเรือน อบรมและฝึกซ้อมแผน ปภ. ในการค้นหาและกู้ภัยอาคารถล่ม จังหวัดเชียงใหม่


*
เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 67 เวลา 09.00 น.ณ สโมสรค่ายกาวิละ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หลักสูตร การค้นหาและกู้ภัยอาคารถล่ม ในระดับการสร้างความตระหนักรู้ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


*
มณฑลทหารบกที่ 33 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หลักสูตร การค้นหาและกู้ภัยอาคารถล่ม ในระดับการสร้างความตระหนักรู้ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ในการเตรียมรับมือสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวหรือสาธารณภัยอื่น ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้ประชาชน ในการรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้ง ยังเป็นการพัฒนาเครือข่ายกู้ภัยภาคพลเรือน และหน่วยทหารในพื้นที่ ให้เกิดการปฏิบัติการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


*
ในการนี้ นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชื่นชมความริเริ่มในการบูรณาการความร่วมมือ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างหน่วยทหารและพลเรือน เพื่อประสานความร่วมมือการปฏิบัติ และสร้างทีมกู้ภัย Search and Rescue Chiangmai Team ให้เป็นทีมที่เข้มแข็ง พร้อมเผชิญเหตุการณ์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบ ทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ…/

* สุพัตร์ มหาวัน / เชียงใหม่ / รายงาน.

Related posts