จังหวัดสุโขทัยจัดพิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

จังหวัดสุโขทัยจัดพิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567


วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 16.00 น. ณ วัดกระชงคาราม ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย นางสงวน มะเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีพระครูประภาตธรรมานันท์ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุโขทัย เจ้าอาวาสวัดบ้านนา ตำบลเมืองเก่า เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการนี้ นางสาวสรินรัตน์ เกิดสกุลรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมในพิธี

Related posts