ตชด.สุโขทัยบรรยายสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ตชด.สุโขทัยบรรยายสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์


!!! เมื่อวันพฤหัสที่ 29 ก.พ.2567 ภายใต้อำนวยการโดย พ.ต.อ.นพพร กวาวหนึ่ง ผกก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.มอบหมายให้ ว่าที่ พ.ต.ต.ศุภกร วันทัพ สว.กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. , ร.ต.อ.สมเจตน์ โพธิ์มล ผบ.มว.กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.และ ส.ต.อ.กิตติภพ โพธิตา ผบ.หมู่ กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.ร่วมบรรยาย การสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และป้องกันยาเสพติดให้โทษใน โครงการ “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด TO BE NUMBER ONE” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมต้น รร.เทศบาลเมืองสุโขทัย จำนวน 127 คน ณ ห้องประชุมเลอไท รร.เทศบาลเมืองสุโขทัย

Related posts