อบจ.น่าน ร่วมกับโรงเรียนบ่อเกลือ จัดโครงการบ่อเกลือ Trail “วิ่งตวยกั๋น สานฝันหื้อน้อง” ครั้งที่ 3 ที่อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

อบจ.น่าน ร่วมกับโรงเรียนบ่อเกลือ จัดโครงการบ่อเกลือ Trail “วิ่งตวยกั๋น สานฝันหื้อน้อง” ครั้งที่ 3 ที่อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


วันที่ 3 มีนาคม 2567 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ่อเกลือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการบ่อเกลือ Trail อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน (กิจกรรมวิ่งตวยกั๋น สานฝันหื้อน้อง ครั้งที่ 3) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายนพรัตน์ ถาวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน นางสาวเพชราภรณ์ ช่างเงิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เขตอำเภอบ่อเกลือ นายสาธิต บุญทอง นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน นางสาวดารารัตน์ ภักดี ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน หัวหน้าหน่วยงานราชการ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ่อเกลือ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดน่าน ประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรม


องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมกับโรงเรียนบ่อเกลือ จัดโครงการบ่อเกลือ Trail อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน (กิจกรรมวิ่งตวยกั๋น สานฝันหื้อน้อง) มีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ของประชาชนทั่วไป และเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกายด้วยการวิ่ง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างสุขภาพที่ดีให้กับตนเองและสังคมให้มีความเข้มแข็ง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับการท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมที่ดีในการออกกำลังกายด้วยการวิ่ง

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม กิจกรรมสร้างสุขภาพ ได้แก่ ประชาชนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ ประชาชนทั่วไปที่สนใจและนักกีฬา นักท่องเที่ยว นอกพื้นที่
กิจกรรมวิ่งตวยกั๋น สานฝันหี้อน้อง ครั้งที่ 3 มีรายการแข่งขัน จำนวน 3 รายการ แบ่งออกเป็น ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร ชาย/หญิง, ระยะทาง 5 กิโลเมตร ชาย/หญิง และระยะทาง 10 กิโลเมตร ชาย/หญิง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน “โครงการบ่อเกลือ Trail อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน (กิจกรรมวิ่งตวยกั๋น สานฝันหื้อน้อง) จำนวน 150,000 บาท และค่าใช้จ่ายโรงเรียนบ่อเกลือ จำนวน 380,700 บาท/ภาพข่าวทีมงานปชส.อบจ.น่าน

 

/บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

Related posts