พังงา คณะชมรมภริยาหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เยี่ยมเยือนและบำรุงขวัญให้กับกำลังพลและครอบครัวที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากหน่วยที่ตั้งปกติ

พังงา คณะชมรมภริยาหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เยี่ยมเยือนและบำรุงขวัญให้กับกำลังพลและครอบครัวที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากหน่วยที่ตั้งปกติ


กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 22 กรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง นำโดย นาวาโท ศักรินทร์ ชื่อสงวน ผู้บังคับกองพันต่อสู้อากาศยานที่ 22 และกลุ่มแม่บ้านกองพันต่อสู้อากาศยานที่ 22 นำโดย คุณอิสราพร พ้องเสียง ประธานกลุ่มแม่บ้านกองพันต่อสู้อากาศยานที่ 22 ร่วมกับกองพันรักษาฝั่ง ที่ 11 กรมรักษาฝั่งที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง นำโดย นาวาโท กัณฑภณ ศุกระรงคะ ผู้บังคับของพันรักษาฝั่งที่ 11 และแพทย์หญิง กมลวรรณ ศุกระรงคะ ประธานกลุ่มแม่บ้านกองพันรักษาฝั่งที่ 11 พร้อมกำลังพลและแม่บ้านทั้ง 2 กองพัน ให้การต้อนรับ

ร้อยตำรวจเอกหญิง มยุรี บูรณะโอสถ ประธานชมรมภริยาหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งและคณะ เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรง และหน่วยเฉพาะกิจของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา เพื่อเยี่ยมเยือนและบำรุงขวัญให้กับกำลังพลและครอบครัวที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากหน่วยที่ตั้งปกติ ในการนี้ได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปและได้เยี่ยมเยือนครอบครัวกำลังพลข้าราชการที่ป่วยติดเตียงพร้อมทั้งมอบของใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกิจกรรมของกลุ่มแม่บ้านกองพันต่อสู้อากาศยานที่ 22พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัว

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดสตูล

Related posts