พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกปีที่ ๓ แห่งการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดำ ตำบลวังพิกุล อำเภอ วังทอง จังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกปีที่ ๓ แห่งการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดำ ตำบลวังพิกุล อำเภอ
วังทอง จังหวัดพิษณุโลก

กำหนดจัดงานครั้งนี้ขึ้นในค่ำวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ได้รับเกียรติ
จาก นายภูสิต สมจิตต์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน พร้อมด้วยท่าน
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านปลัดจังหวัด และนายอำเภอวังทอง ร่วมงานพร้อมหัวหน้าส่วน
ราชการ และพี่น้องชาวไทยทรงดำจากหลากหลายจังหวัดร่วมงานเป็นจำนวนมาก
อพยพย้ายถิ่นฐานมาตั้งหมู่บ้าน อาทิ หมู่ที่ ๒ บ้านวังพิกุล หมู่ที่ ๓ บ้านดงช่อย หมู่ที่ ๓
ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีชุมชน สืบเชื้อสายไทยทรงดำ
บ้านดงพลวง หมู่ที่ ๘ บ้านวังสำโรง หมู่ที่ ๙ บ้านดงไผ่ หมู่ที่ ๑0 บ้านดงจันทร์ หมู่ที่ ๑๑
บ้านหนองตาสี หมู่ที่ ๑๓ บ้านดงพลวง จากการย้ายถิ่นฐานในครั้งนี้ ได้มีการนำเอาประเพณี
และวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดำ ทั้งภาษาพูด การแต่งกาย การประกอบอาหาร การละเล่น
และพิธีกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นประเพณีและวัฒนธรรมของชาวไทยทงดำที่สืบทอดต่อกันมา
ยาวนาน

ดังคำขวัญตำบลวังพิกุลว่า “ตำนานพันธุ์ไม่ล้ำค่า กล่าวขานว่าบ้านวังพิกุล
รุ่งอรุณนาข้าวขจี แหล่งพื้นที่เกษตรกรรม ไทยทรงดำสืบทอดต่อกันมา”
สำหรับในปีนี้ ไฮไลค์ของงาน มีการจักสานกะหมวงมหาชัย ไซมหาโชค
สุมพิทักษ์ทรัพย์ ขนาดยักษ์ ซึ่งบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ เครื่องมือในการทำมาหากิน
ของชุมชนไทยทรงดำ โดยการจักสานครั้งนี้ชาวบ้านได้ร่วมแรง ร่วมใจใช้เวลานานนับเดือน
เป็นฝีมือของซาวบ้านในชุมชน และตั้งโชว์เป็นจุดเช็คอินเพื่อถ่ายรูป อีกทั้งในวันงานยังมีการ
ตำข้าวเม่าที่เป็นประเพณีของชาวไทยทรงดำ ให้ผู้ที่มาร่วมงานได้รับชมกันจริงๆบริเวณหน้า
งานลานอเนกประสงค์ติดกับโรงเรียนวัดดงข่อย ม.๓ ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก และ
เชิญแขก ผู้มีเกียรติเดินเที่ยวชมนิทรรศการต่างๆภายในงาน รับชมการแสดง
ศิลปะวัฒนธรรม การฟ้อนรำแคนของชมรมไทยทรงดำตำบลวังพิกุล และชมการเล่น
“นกอน ฟ้อนแคน” จากชมรมไทยทรงดำแห่งประเทศไทยด้วย
การจัดงานครั้งนี้ นำโดยนางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลวังพิกุล พร้อมผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และชาวไทยทรงดำตำบลวังพิกุล ที่ร่วมกันจัด
งานครั้งนี้ เป็นครั้งที่ ๓ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
เพื่อร่วมส่งเสริมกิจกรรมงานประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดำ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมเที่ยวงานประเพณี
สืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดำ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล

 

ปรีชา นุตจรัส รายงาน ข่าวพิษณุโลก

Related posts