กก.๖ บก.กฝ.บช.ตชด.”ปลูกต้นจามจุรี ทรงปลูก”

กก.๖ บก.กฝ.บช.ตชด.”ปลูกต้นจามจุรี ทรงปลูก”

เมื่อวันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ พ.ต.อ.นพพร กวาวหนึ่ง ผกก.๖ บก.กฝ.บช.ตชด. ปลูกต้นกล้า “จามจุรี ทรงปลูก” ณ สวนจามจุรี กก.๖ บก.กฝ.บช.ตชด. พร้อมข้าราชการตำรวจ กก. ๖ บก.กฝ.บก.กฝ.บช.ตชด.และข้าราชการตำรวจผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร กดต.๕๓ ปี รวมจำนวน ๓๐ นาย ร่วมกันปลูกต้นกล้า “จามจุรี ทรงปลูก” จำนวน ๒ ต้น เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ค่ายรามคำแหงมหาราช กก.๖ บก.กฝ.บช.ตชด. ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย

Related posts