5 มี.ค.67 วันนักข่าว ” ชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย ขอบคุณทุกส่วน ฯ ที่ร่วมสนับสนุน กิจกรรม วันนักข่าว

5 มี.ค.67 วันนักข่าว ” ชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย ขอบคุณทุกส่วน ฯ ที่ร่วมสนับสนุน กิจกรรม วันนักข่าว

 


….นางสาวทัศนา บัวคำ ประธานชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย พร้อมฝ่ายบริหารของชมรมฯ ดำเนินการจัดกิจกรรม วันนักข่าว 5 มี.ค.67 ซึ่งมี นายจรุง ขำพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางเอน กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดยางเอน ตำบลตาลเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เพื่อ นำสิ่งของมอบให้กับเด็กนักเรียน และโครงการอาหารกลางวัน และการละเล่นต่างๆของกิจกรรม วันนักข่าว ในวันที่5 มีนาคม ของทุกปีซึ่งจัดกันขึ้นทั่วประเทศ ซึ่งมี ผู้ปกครอง คณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม และขอขอบพระคุณทุกส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ เอกชน คหบดี พ่อค้า ที่ร่วมสนับสนุน กิจกรรม วันนักข่าว
5 มี.ค. 67 และของทุกปี ที่ชมรมฯได้จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ

Related posts