สตูบ อบต.กำแพง จังหวัดสตูล จัดงานวันเต่าโลก ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 1 – 7 มีนาคม 2567 เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์เต่ากระอาน พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

สตูบ อบต.กำแพง จังหวัดสตูล จัดงานวันเต่าโลก ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 1 – 7 มีนาคม 2567 เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์เต่ากระอาน พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์


ที่ลานตลาดนัด KM Park อำเภอละงู จังหวัดสตูล นายคณิต คงช่วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดงานวันเต่าโลก ครั้งที่ 7 (World Turtle Day 2024) ส่งเสริมการอนุรักษ์เต่ากระอาน โดยมีนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น สื่อมวลชน และประชาชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

สำหรับงานดังกล่าว จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 7 มีนาคม 2567 ณ ลานตลาดนัด KM Park ถนนสายฉลุง-ทุ่งหว้า ข้างห้างหุ้นส่วนจำกัดดิยางยนต์ หมู่ที่ 3 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล เพื่อเป็นการอนุรักษ์เต่ากระอาน ซึ่งเป็นสัตว์หายากที่ใกล้สูญพันธุ์ และพบหลงเหลืออยู่ในคลองละงู จังหวัดสตูล เพียงแห่งเดียวให้คงอยู่ตลอดไป


.
ทั้งนี้ ภายในงานมีการจัดกิจกรรมภาคกลางวัน ได้แก่ นิทรรศการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งธรณีโลกที่สำคัญในพื้นที่ตำบลกำแพง, นิทรรศการให้ความรู้เรื่องเต่าและสัตว์น้ำจืดของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล, กิจกรรมเดิน-วิ่งวันเต่าโลก, กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรม“ห้องเรียนธรรมชาติ”, กิจกรรมการปล่อยเต่า เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์, การแข่งขันนกกรงหัวจุก, กิจกรรมการแข่งขันทำอาหารพื้นถิ่น “มาสเตอร์เชฟชุมชน”, การรับบริจาคขยะรีไซเคิล ตามโครงการ “ขยะ ปัน สุข”,

นิทรรศการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน มหกรรมอาหารและของดีตำบลกำแพงและกิจกรรมภาคกลางคืน ประกอบด้วย การแสดง แสง สี เสียง, การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของ สถานศึกษา ชมรมผู้สูงอายุ, การแสดงหนังตะลุง, การแสดงของกลุ่มสตรี, การแสดงความสามารถของเด็กๆและเยาวชน, การเดินแบบผ้าพื้นถิ่น, ศึกมวยมันส์งานวันเต่าโลกและกิจกรรมต่างๆอีกมากมาย
ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเที่ยวงานวันเต่าโลก ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 1 – 7 มีนาคม 2567 อีกด้วย

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดสตูล

Related posts