พิษณุโลก แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกิจกรรม “รวมพลังจิตอาสาจัดระเบียบสายสื่อสารพัฒนาภูมิทัศน์เมืองพิษณุโลก เฟสงานที่ 2”

พิษณุโลก แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกิจกรรม “รวมพลังจิตอาสาจัดระเบียบสายสื่อสารพัฒนาภูมิทัศน์เมืองพิษณุโลก เฟสงานที่ 2”

ที่ บริเวณถนนบรมไตรโลกนารถ ซอย 51 ถึง แยกวัดจุฬามณี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงาน สำหรับกิจกรรม “รวมพลัง จิตอาสา จัดระเบียบสายสื่อสารพัฒนาภูมิทัศน์เมืองพิษณุโลก”เป็นงานซึ่งริเริ่มโดยแม่ทัพภาคที่ 3 ในครั้งนี้เป็นปีที่ 2 จะดำเนินการเป็นการจัดระเบียบสายสื่อสาร ในเส้นทางถนนบรมไตรโลกนารถ จากบริเวณถนนบรมไตรโลกนารถ ซอย 51 ถึง แยกวัดจุฬามณี ระยะทาง 1.278 กิโลเมตร จำนวนเสา 44 ต้น

โดยจะจัดกิจกรรม ในทุกวันพุธ เริ่มจากวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป โดยครั้งนี้แม่ทัพภาคที่ 3 ได้ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมเป็นครั้งที่ 5 จากจำนวน 10 ครั้ง เพื่อรื้อถอน สายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งาน (สายตาย) และจัดเก็บสายสื่อสารที่ใช้งานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สร้างภูมิทัศน์ ที่สวยงามแก่บ้านเมือง สร้างความปลอดภัยแก่ชีวิต และทรัพย์สิน ของพี่น้องประชาชนทั้งสองข้างทางให้เกิดความปลอดภัย แก่ผู้ที่สัญจรไปมาในเส้นทางดังกล่าว


การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากกองทัพภาคที่ 3 และหน่วยงานในสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก สำนักงาน กสทช.เขต 33 บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติและบริษัท ผู้ประกอบกิจการสายสื่อสารทุกบริษัทในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ประชาชนจิตอาสา ที่ร่วมช่วยกันสนับสนุน เครื่องมือ อุปกรณ์ กำลังคน อาหาร น้ำดื่ม ในการดำเนินการจัดกิจกรรม พร้อมกันนี้แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดเผยว่า โครงการรวมพลังจิตอาสาจัดระเบียบสายสื่อสารพัฒนาภูมิทัศน์เมืองพิษณุโลก เป็นโครงการนำร่อง ก่อนจะขยายไปในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดของแต่ละจังหวัดรับผิดชอบประสานงานกับทางจังหวัดให้ดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ชีวิต และทรัพย์สิน ของพี่น้องประชาชน

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts