ก.แรงงาน จับมือกลุ่มบริษัทชั้นนำ โซนอีสาน เพิ่มการจ้างงาน “สร้างงาน และเส้นทางสู่อาชีพ” บุรีรัมย์ พร้อมเปิดรับแรงงานอิสระ และงานต่างประเทศหลายอัตรา

ก.แรงงาน จับมือกลุ่มบริษัทชั้นนำ โซนอีสาน เพิ่มการจ้างงาน “สร้างงาน และเส้นทางสู่อาชีพ” บุรีรัมย์ พร้อมเปิดรับแรงงานอิสระ และงานต่างประเทศหลายอัตรา

 


วันที่ 7 มีนาคม 2567 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เปิดงาน “สร้างงาน และเส้นทางสู่อาชีพ@เซราะกราวบุรีรัมย์” โดยมีนายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวรายงาน นายปิยะ ปิจนำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ว่าที่ร้อยตรีสมชาย ละอองทอง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดบุรีรัมย์ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมอัลวาเรซ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จังหวัดบุรีรัมย์โดดเด่นด้านการเป็นเมืองแห่งกีฬา มีสนามฟุตบอลและสนามแข่งรถที่ได้มาตรฐานโลก และจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาตลอดทั้งปี ทำให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมาก และยังมีนักธุรกิจที่มีศักยภาพ ทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร โดยเฉพาะภาคธุรกิจบริการ และมีประชากรราว 1.57 ล้านคน ผู้อยู่ในวัยแรงงานกว่า 6.6 แสนคน กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน จึงเลือกจังหวัดบุรีรัมย์เป็นสถานที่จัดงาน“สร้างงาน และเส้นทาง สู่อาชีพ @เซราะกราวบุรีรัมย์” เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้คนหางาน และสถานประกอบการที่มีตำแหน่งงานว่าง มีโอกาสมาพบกัน เพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐ เตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน เป็นการจุดประกายและเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพของประชาชน ให้นักเรียน นักศึกษาที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทำให้รู้จักตนเอง รู้ความถนัด ทราบแนวโน้มตลาดแรงงานในอนาคตและเตรียมตัวได้อย่างเหมาะสม ขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการจ้างงาน 1 ล้านอัตรา ภายในปี 2567

ด้านนายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานเตรียมกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การเสวนา หัวข้อ “อายุน้อยร้อยล้าน” การรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) ร่วมกับมหาวิทยาลัยภาคตะวันออก (อีเทค) บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ KFC รวมทั้งการรับสมัครงานจากนายจ้าง สถานประกอบการในจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 40 แห่ง ตำแหน่งงานว่างในประเทศและต่างประเทศรวมกันกว่า 1,500 อัตรา การสาธิตและฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระ จำนวน 20 อาชีพ การจัดนิทรรศการเปลี่ยนแปลงของโลกอาชีพ และทดสอบความพร้อมด้านอาชีพและการเรียนรู้เสมือนจริง นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง การหาไอเดียทำธุรกิจ Franchise และ Food Truck การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน การให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน รวมทั้งกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล โดยมีผู้ให้ความสนใจการจัดงานครั้งนี้ จำนวน 88,482 คน

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนคนหางาน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่สนใจหางาน ต้องการพัฒนาทักษะฝีมือ และหาไอเดียในการประกอบอาชีพเสริม มาพบกันในงาน “สร้างงาน และเส้นทาง สู่อาชีพ @เซราะกราวบุรีรัมย์” ระหว่างวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยสามารถลงทะเบียนสมัครงานเพื่อความสะดวกได้ที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน e-Service.doe.go.th “ไทยมีงานทำ” หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ โทร 0 4466 6538

Related posts