นายก อบจ.สุโขทัย ! ลงพื้นที่ ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามแม่น้ำยม

นายก อบจ.สุโขทัย ! ลงพื้นที่ ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามแม่น้ำยม

 


เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายมนู พุกประเสริฐ นายก อบจ.สุโขทัย พร้อมด้วยนายประเสริฐ ปัญญานุกูล รองประธานสภา อบจ.สุโขทัย ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามแม่น้ำยม หมู่ 3 ต.กง เชื่อม หมู่.3 ต.ดงเดือย เพื่อช่วยให้การเดินทางของพี่น้องประชาชนมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ณ บริเวณวัดท่าทราย อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย


## ภาพ ข่าว อบจ.สุโขทัย / / ##ทัศนา บัวคำ /รายงาน

Related posts