🔴「พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เดินทางเยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการ เยี่ยมชมศูนย์บัญชาการสถานการณ์ฉุกเฉินของสหราชอาณาจักร ศึกษาแนวทางรับมือผู้ต้องขังก่อจลาจล-พัฒนางานคุมประพฤติ」

🔴「พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เดินทางเยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการ เยี่ยมชมศูนย์บัญชาการสถานการณ์ฉุกเฉินของสหราชอาณาจักร ศึกษาแนวทางรับมือผู้ต้องขังก่อจลาจล-พัฒนางานคุมประพฤติ」

 

(7 มีนาคม 2567) – ผู้สื่อข่าวรายงาน จากกระทรวงยุติธรรม ว่า พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ เดินทางเยือนสหราชอาณาจักร อย่างเป็นทางการ ระหว่าง วันที่ 6-9 มีนาคม 2567 โดยวันนี้ ช่วงเช้า มีกำหนดการเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการสถานการณ์ฉุกเฉินของสหราชอาณาจักร (Gold Command Suite) กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร รับฟังการบรรยายสรุปจาก นายดันแคน โจนส์ ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคง

หน่วยจัดการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (Mr. Duncan Jones, Directorate of Security, National Incident Management Unit) เรื่องแนวทางจัดทำแผนบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินสำหรับเรือนจำ การเผชิญเหตุฉุกเฉินในเรือนจำ การแก้ไขสถานการณ์ และการฟื้นฟู เป้าหมาย คือ การวางแผนในการจัดการ และแก้ปัญหาจลาจลในเรือนจำในรูปแบบเดียวกัน โดยต้องไม่มีทรัพย์สินเสียหาย ไม่ได้รับบาดเจ็บ ไม่มีการเสียชีวิต รวมถึงทำให้เรือนจำกลับคืนสู่สภาพเดิมให้ได้เร็วที่สุด

สำหรับในส่วนของประเทศไทยนั้น พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเน้นย้ำว่า ต้องมีการพิจารณาจัดทำแผนบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินสำหรับเรือนจำอย่างเป็นระบบ โดยกำหนดแนวทาง และสายการบังคับบัญชา และมาตรการจัดการปัญหาให้ชัดเจน รวมถึงต้องประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบถึงแผนฯ ตลอดจนพัฒนาทักษะและศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ถัดมา พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ เกี่ยวกับงานคุมประพฤติของสหราชอาณาจักร ซึ่งปัจจุบันมีผู้ถูกคุมประพฤติอยู่ประมาณ 240,000 คน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการปกป้องชุมชนจากอันตราย ยุติการทำผิดซ้ำ พัฒนาพฤตินิสัย สร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้กระทำความผิดถึงอันตรายที่เกิดกับเหยื่อและชุมชน รวมถึงฟื้นฟูผู้กระทำผิดเพื่อให้กลับคืนสู่สังคม

ทั้งนี้ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ชื่นชมพนักงานคุมประพฤติของสหราชอาณาจักร ซึ่งมีจุดเด่นที่คุณสมบัติพื้นฐานด้านความรู้ทางอาชญาวิทยา และทำงานใกล้ชิดกับศาล และชุมชน รวมถึงมีการประเมินความเสี่ยงรายบุคคลเพื่อจัดทำแผนคุมประพฤติรายบุคคล ซึ่งอาจนำมาปรับใช้กับประเทศไทยได้ต่อไป

Related posts