พิษณุโลก กอ.รมน.จังหวัดพิษณุโลก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด มอบน้ำดื่มให้กับชุดปฏิบัติการดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก กอ.รมน.จังหวัดพิษณุโลก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด มอบน้ำดื่มให้กับชุดปฏิบัติการดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

 


วันที่ ๘ มีนาคม 2567 เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พันเอก กฤติ พันธะสา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก ฝ่ายทหาร (รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ล.(ท.)) พบปะ ผู้แทนหน่วยและเจ้าหน้าดับไฟป่า จาก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก), ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพิษณุโลก กรมป่าไม้ และ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ในเรื่องภารกิจการดับไฟป่า รวมถึงปัญหาในการปฏิบัติงานของหน่วย และได้มอบน้ำดื่มให้กับชุดปฏิบัติการดับไฟป่า ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด


ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts