น่าน จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

น่าน จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

ที่บริเวณวัดไชยสถาน และบริเวณตลาดสดบ้านเด่น หมู่ที่ 2 ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์แก่แผ่นดินนานัปการ อีกทั้งเพื่อร่วมมือ ร่วมใจกันทำกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนัก ให้ความสำคัญในการดูแลรักษาร่วมกัน

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นล้นพ้น ตลอดระยะเวลา 27 ปี แห่งการครองราชย์ ทรงวางรากฐานแห่งความเจริญวัฒนาของประเทศไว้อเนกอนันต์ อาทิ การดำเนินวิเทโศบายอย่างสุขุม เพื่อสานสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศบ้านเมือง ทรงเพิ่มพูนรายได้ของประเทศ ด้วยการติดต่อค้าขายกับนานาประเทศ ปรับปรุงระบบการเก็บภาษีอากร ทั้งภาษีอากรเก่าและใหม่ ทำให้มีรายได้หลั่งไหลเข้ามาสู่ท้องพระคลัง เพื่อใช้บำรุงแผ่นดิน และประชาชน ทรงเห็นว่าการศึกษา เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาบ้านเมือง จึงโปรดให้จารึกตำรายา โหราศาสตร์ การช่าง เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสศึกษาอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ ยังทรงแก้ไขปัญหาภายในประเทศ โดยการทำลายฝุ่นและปราบปรามอั่งยี่ สร้างความสงบร่วมเย็นในแผ่นดิน


คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2535 กำหนดให้วันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” หรือ “วันเจษฎา” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน ในปี พ.ศ. 2541 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรได้ถวายพระราชสมัญญาว่า “พระมหาเจษฎาราชเจ้า” แปลว่า “พระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นใหญ่” ปี พ.ศ. 2551 คณะรัฐมนตรีมีมติถวายพระราชสมัญญาว่า พระบิดาแห่งการค้าไทย พระบิดาแห่งการพาณิชย์นาวีไทย และปี พ.ศ. 2558 ถวายพระราชสมัญญาว่า พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย

 

/บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจีงหวัดน่าน รายงาน

Related posts