พิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรม “จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์พัฒนาสองริมฝั่งแม่น้ำน่าน สะพานวังจันทน์ ถึง สะพานสุพรรณกัลยา”

พิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรม “จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์พัฒนาสองริมฝั่งแม่น้ำน่าน สะพานวังจันทน์ ถึง สะพานสุพรรณกัลยา”

 


วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 08.00 นาฬิกา พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมกิจกรรมและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ในจัดกิจกรรม “จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์พัฒนาสองริมฝั่งแม่น้ำน่าน สะพานวังจันทน์ ถึง สะพานสุพรรณกัลยา” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันจักรี พร้อมทั้งเป็นการต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ทหาร ตำรวจ เทศบาลนครเมืองพิษณุโลก สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน ร่วมใจพัฒนาพื้นที่ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ร่วมกันจัดเก็บขยะ วัชพืช ขุดลอกกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ สร้างจิตสำนึกในการดูแล รักษา พัฒนา สิ่งแวดล้อมตลอดทั้งสองฝั่งริมแม่น้ำน่าน เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts