ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจุดตรวจ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจุดตรวจ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

 


วันนี้ (11 เมษายน 2567) เวลา 09.30 น. นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจหลักพลูหลวง ตำบลโตนด และด่านตรวจชุมชนบ้านหัวยวด ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ โดยมี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ พร้อมมอบสิ่งของและน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

และขอบคุณเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ได้เสียสละเวลา ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พร้อมอำนวยความสะดวกในการใช้รถใช้ถนนให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร

Related posts