สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการลงพื้นที่ตรวจราชการ พร้อมมอบนโยบายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรับฟังปัญหาและความต้องการ จากเกษตรกรอำเภอท่าวังผา

สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการลงพื้นที่ตรวจราชการ พร้อมมอบนโยบายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรับฟังปัญหาและความต้องการ จากเกษตรกรอำเภอท่าวังผา

 

   

วันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายอรรถกร สิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ พร้อมมอบนโยบายให้กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรมี นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายเรืองพจน์ ธารานาถ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

   

สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ร่วมลงพื้นที่ฯ ทั้งนี้ มีนายสันติ มณีอ่อน เกษตรอำเภอท่าวังผา เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผาร่วมให้การต้อนรับและจัดนิทรรการศูนย์เกษตรพิรุณราช พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน ตั้งจุดบริการเกษตรพิรุณราช มีการให้บริการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและบริการอื่นๆได้แก่สนับสนุนปัจจัยการผลิต และนิทรรการ 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง(กาแฟ) โดยมีวิสาหกิจกลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง และกลุ่มผู้ผลิตกาแฟบ้านสันเจริญ ตำบลผาทอง ร่วมจัดนิทรรการและให้การต้อนรับ

 

/บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

Related posts