น่าน ชาวบ้านตำบลไชยสถานเฮ เมื่อร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามความก้าวหน้าเร่งให้ก่อสร้างประตูระบายน้ำสมุนภายในเดือนตุลาคมนี้ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ณ บ้านศรีเกิด ตำบลไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน

น่าน ชาวบ้านตำบลไชยสถานเฮ เมื่อร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามความก้าวหน้าเร่งให้ก่อสร้างประตูระบายน้ำสมุนภายในเดือนตุลาคมนี้ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ณ บ้านศรีเกิด ตำบลไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน

 

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามความก้าวหน้าก่อสร้างประตูระบายน้ำสมุน บ้านตาแก้ว ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน โดยมีนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการบริหารจัดการทั้งหมด ประตูน้ำนี้จะต้องสร้างภายในเดือนตุลาคมนี้ ทั้งนี้ให้หน่วยที่เกี่ยวข้องเร่งจ่ายค่าเยียวยา 30 ล้านบาท ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งค่าเวนคืน และค่าต่างๆ โดยวันที่ 1 ตุลาคมนี้ให้เริ่มก่อสร้าง

 

สำหรับโครงการประตูระบายน้ำสมุน เป็นประตูระบายน้ำ 3 ช่อง ความจุ 570,000 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยต่อปี 230 ล้านลูกบาศก์เมตร ระดับเก็บกักน้ำ 205 ลูกบาศก์เมตร เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่ชลประทาน 3,000 ไร่ (ฤดูฝน)และจำนวน 850 ไร่ (ช่วงฤดูแล้ง)

 

สำหรับโครงการประตูระบายน้ำสมุน เป็นการส่งเสริมยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคงชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้น โดยเกษตรกรในพื้นที่จะได้รับผลประโยชน์ของโครงการ จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านตาแก้ว ม.6 บ้านฝาง ม.5 บ้านไชยสถาน ม.2 บ้านศรีเกิด ม.3 และบ้านทุ่งขาม ม.8 ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน ซึ่งกรมชลประทาน ใช้งบประมาณก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ.2568 พร้อมจัดทำรายงานศึกษาวางโครงการ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ (สถานีสูบน้ำระบบส่งน้ำ) ในปีงบประมาณ 2567-2568 จำนวน 4 แห่ง เพื่อกระจายน้ำในพื้นที่รับประโยชน์ของโครงการประตูระบายน้ำสมุนให้มีความเหมาะสม และดำเนินการสำรวจออกแบบ ก่อสร้างภายหลังโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จต่อไป

 

 

/บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

Related posts