น่าน จัดงานประเพณีแปดเป็งนมัสการพระธาตุเขาน้อย ประจำปี 2567 เนื่องในวันวิสาขบูชา บนจุดชมวิวชมความงามตัวเมืองน่าน

น่าน จัดงานประเพณีแปดเป็งนมัสการพระธาตุเขาน้อย ประจำปี 2567 เนื่องในวันวิสาขบูชา บนจุดชมวิวชมความงามตัวเมืองน่าน

 

   

ณ วัดพระธาตุเขาน้อย ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีประเพณีแปดเป็งนมัสการพระธาตุเขาน้อย ประจำปี 2567 เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมพิธี โดยวัดพระธาตุเขาน้อยถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวสำคัญที่นักท่องเที่ยวต่างมาชมความงามของตัวเมืองน่าน จากจุดชมวิวแห่งนี้

   

สำหรับการจัดงาน จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อให้เด็กและเยาวชน พุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสร่วมทำบุญและน้อมระลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในโอกาสเทศกาลวิสาขบูชา ประชาสัมพันธ์เกียรติคุณวัดพระธาตุเขาน้อยให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น

 

/บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

 

Related posts