อบต.กง ! เตรียมการ ฯ จัดรถแมคโคร และอุปกรณ์การป้องกันอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือ ชาวบ้าน! ช่วงน้ำท่วม ! …

อบต.กง ! เตรียมการ ฯ จัดรถแมคโคร และอุปกรณ์การป้องกันอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือ ชาวบ้าน! ช่วงน้ำท่วม ! …

 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 นายสนั่น เส็งเข้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ให้ สัมภาษณ์ กับ ชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย กรณี น้ำแล้ว ที่ผ่านมา ได้ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่ และ ช่วงน้ำหลาก น้ำท่วมในพื้นที่ ก็จะนำรถแมคโคร ซึ่งเป็นรถใช้งานในส่วนของ อบต.กง ได้ดำเนินการจัดซื้อไว้เพื่อช่วยเหลือประชาชน ในยามวิกฤต น้ำหลากท่วมไร่นาประชาชน ซึ่งในพื้นที่ ของตำบลกง จะเป็นพื้นที่รับน้ำมากที่สุดในจังหวัดสุโขทัย แต่ ทาง นายกฯอบต.และทีมฝ่ายฯผู้บริหาร สมาชิกฯ และปลัดอบต.ฯข้าราชการ ในสำนักงานจะช่วยกันดูแล ประชาชน เป็นอย่างดี

 

Related posts