ประกันสังคม ชวนผู้ประกันตน ม.33, 39 อายุ 50 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี! ภายในธันวาคม 2567 

ประกันสังคม ชวนผู้ประกันตน ม.33, 39 อายุ 50 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี! ภายในธันวาคม 2567 
          นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวเชิญชวนผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลประจำปี 2567 ว่า สำนักงานประกันสังคม ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลสิทธิประโยชน์ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคให้กับผู้ประกันตนช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรค ป้องกันภาวะแทรกซ้อนรุนแรง โดยเชื้อไข้หวัดใหญ่ เกิดจากการติดเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซา (Influenza virus) การระบาดจะเกิดในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว โดยมีอาการทั่วไป เช่น มีไข้สูง มีน้ำมูก เจ็บคอ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตามตัว เยื่อบุโพรงจมูกอักเสบ โดยผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง คือ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น เบาหวาน หอบหืด ถุงลมโป่งพอง โรคหัวใจ ไตวาย ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง หญิงที่มีแผนจะตั้งครรภ์ หากได้รับเชื้ออาจมีอาการแทรกซ้อนรุนแรงและอาจเสียชีวิตได้
          “สำนักงานประกันสังคม ได้จัดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine) ให้กับผู้ประกันตน โดยให้สิทธิการดูแลครอบคลุมผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นกลุ่มความเสี่ยงปีละ 1 ครั้ง อย่างต่อเนื่อง ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด ซึ่งในปี 2567 นี้ ได้ขยายการให้บริการฉีดวัคซีนออกไป ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม 2567 เพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตนได้อย่างทั่วถึง”
          เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า ผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แนะนำให้ติดต่อนัดหมายการฉีดวัคซีนกับสถานพยาบาลตามสิทธิของท่านก่อนเข้ารับบริการ ทั้งนี้ หากผู้ประกันตนมีโรคประจำตัว หรือมีประวัติการแพ้วัคซีนควรปรึกษาแพทย์ก่อนการเข้ารับบริการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์สายด่วน 1506 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
————————————
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

Related posts