จ.น่าน จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันวันเฉลิมพระชนมพรรษา 46 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

จ.น่าน จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันวันเฉลิมพระชนมพรรษา 46 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

 

 
เช้าวันนี้ (3 มิ.ย.67) เวลา 10.00 น. ที่โครงการทหารพันธุ์ดีน่าน ฐานปฏิบัติการแสงเพ็ญ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ในฐานะศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดน่าน นำจิตอาสาพระราชทานจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย และร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทั้งจะปฏิบัติตนเป็นคนดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติฯ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำประกอบด้วยปลานิลจำนวน 100,000 ตัว

   

และปลาเกล็ดเงินจำนวน 100,000 ตัว ลงในอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และร่วมกันปลูกหญ้าแฝกจำนวน 50,000 กล้า บริเวณขอบอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 46 พรรษา และเพื่อให้ทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นการปลุกจิตสำนึกคนไทยให้รู้รัก สามัคคี มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อ รู้จักแบ่งปัน และสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

 

/บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

Related posts