กองทัพภาคที่ 3 ประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางทหาร

กองทัพภาคที่ 3 ประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางทหาร

 


วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 นาฬิกา ที่ อาคารเสนามาร์ท กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 และคณะ ตรวจเยี่ยมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางทหาร ( นวัตกรรม ) ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางทหาร ที่นักประดิษฐ์ของหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพภาคที่ 3 สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อชมเชยและเชิดชูเกียรติ ผลงานดังกล่าว รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการประดิษฐ์คิดค้นของหน่วย รวมทั้งเป็นขวัญ และกำลังใจให้กับนักประดิษฐ์คิดค้นของกองทัพภาคที่ 3


ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts