แม่ทัพน้อยที่ 3 ร่วมพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช

แม่ทัพน้อยที่ 3 ร่วมพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช

     

วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2567 ที่ พระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก พลโท กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ แม่ทัพน้อยที่ 3 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พระเทพรัตนมุนีรับพระบัญชา ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก

       

พระเทพรัตนมุนี นามเดิม สุรชัย วิชชุกิจมงคล ฉายา สุรชโย เกิดเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2507 บ้านเกิด บ้านวัดเสด็จ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร บิดาชื่อ นายวิเชียร วิชชุกิจมงคล มารดาชื่อ นางสาคร วิชชุกิจมงคล บรรพชา เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2525 ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พระราชรัตนรังษี (ทองปลิว โสรโต/พูลพิพัฒน์) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อดีตเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก เป็นพระอุปัชฌาย์

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts