โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด

โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด

   

วันจันทร์ที่.10 มิถุนายน2567 เปิดโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดโดย.สภอ.ศรีสำโรงและทุกภาคส่วนและอบต.บ้านนา.มีนายวิทยาสันติกุลนายอำเภอศรีสำโรงเป็นประธาน

             

Related posts