นายแบน เขียวแก้ว นายก อบต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย ให้สัมภาษณ์ ข่าว กับ ชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย

นายแบน เขียวแก้ว นายก อบต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย ให้สัมภาษณ์ ข่าว กับ ชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย

 

…วันที่ 10 มิถุนายน 2567 นายแบน เขียวแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน / ประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอเมือง ให้สัมภาษณ์ ข่าว กับ ชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย ในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง ช่วงหน้าแล้งที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มทุกหมู่บ้านของตำบลบ้านสวน และช่วงน้ำหลากได้มีการเตรียมปัองกันอย่างเต็มที่ และโครงการต่างๆที่จะดำเนินการช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ค่อไป

Related posts