จังหวัดน่าน 9 หน่วยงานผนึกกำลังจัดระเบียบสายสื่อสารในเขตเมืองเก่า 10 เส้นทางหลักระยะทางกว่า 7 กิโลเมตร เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย ปรับภูมิทัศน์เมืองให้สะอาด สวยงาม พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน

จังหวัดน่าน 9 หน่วยงานผนึกกำลังจัดระเบียบสายสื่อสารในเขตเมืองเก่า 10 เส้นทางหลักระยะทางกว่า 7 กิโลเมตร เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย ปรับภูมิทัศน์เมืองให้สะอาด สวยงาม พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน

   

ที่ ห้องประชุม 1 เทศบาลเมืองน่าน นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดระเบียบสายสื่อสารในเขตเมืองเก่า (เทศบาลเมืองน่าน) พร้อมด้วยนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พลตรี คณิศร อาสมะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 พ.ต.อ.รุ่งศักดิ์ แสงเสียงฟ้า รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน นายอรุณ เนียมรัตน์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน นายวสันต์ ไชยน้อย โทรคมนาคมจังหวัดน่าน ผู้แทนบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ผู้แทนบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ผู้แทน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (True-Dtac) ร่วมลงนาม MOU โดยมีนายวุฒิเลิศ ชนะหาญ ผอ.สำนักงาน กสทช.เขต 34 เชียงราย นายสมชาย เกตะมะ ท้องถิ่นจ.น่านเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ในครั้งนี้ หลังจากลงนามความร่วมมือเรียบร้อยแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้นำคณะลงพื้นที่ถนนมหายศ บริเวณหน้าวัดสวนตาลเพื่อติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วย

     

สำหรับการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้จังหวัดน่าน ได้ตกลงทำบันทึกข้อตกลงกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าให้มีความเป็นระเบียบ และถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด และรักษาสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม เพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งเพื่อรองรับ “น่านเมืองเก่ามีชีวิต สร้างสรรค์ เมืองแห่งวัฒนธรรมสู่มรดกโลก”โดยภารกิจหลักในการจัดระเบียบสายสื่อสารในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน โดยจะดำเนินการรื้อถอนสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งานออกจากเสาไฟฟ้าทั้งหมด ตามเส้นทางที่กำหนดไว้ การพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าตามเส้นทางที่กำหนดไว้ ในแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารต้องพาดบนคอนสื่อสารให้เรียบร้อย รวมทั้งหน่วยงานสายสื่อสารทุกหน่วย ต้องเข้าร่วมกิจกรรมการจัดระเบียบสายสื่อสารตามแผนที่กำหนดทุกครั้ง เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของสาย โดยจังหวัดน่านกำหนดจัดระเบียบสายสื่อสารเดือนละ 1 ครั้ง โดยเริ่มครั้งแรกในวันศุกร์ที่ 28 มิ.ย. 2567 ในเส้นทาง ถนนมหายศ ตั้งแต่วัดสวนตาล – วัดหัวข่วง ระยะทาง 1,200 เมตร และในเดือนถัดไปรวมทั้งหมด 10 ครั้ง รวมระยะทางที่ดำเนินการทั้งสิ้น 7.6 กิโลเมตร

 

/บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ราบงาน

Related posts