ทีมงานเยียวยา ศอ.บต. ลงพื้นที่สำรวจประชาชนที่ประสบกับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต. ที่อาศัยในพื้นที่ จ.ตรัง เป็นวันที่ 3

ทีมงานเยียวยา ศอ.บต. ลงพื้นที่สำรวจประชาชนที่ประสบกับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต. ที่อาศัยในพื้นที่ จ.ตรัง เป็นวันที่ 3

วันนี้ ( 1 มิถุนายน 2565 ) กลุ่มงานเยียวยา กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ยังคงเดินหน้าลงพื้นที่ในวันที่ 3 เพื่อสำรวจ และเยี่ยมเยียนให้ขวัญและกำลังใจพร้อมนำความห่วงใยจาก พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. มามอบให้กับประชาชนที่เคยประสบกับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่อาศัยในพื้นที่จังหวัดตรัง โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ประกอบด้วย นางเยาวภา พูลพิพัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายกฤษฎา เคลือบมณี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายสมพร เนติรัฐกร ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่เยียวยา ศอ.บต. เจ้าหน้าที่เยียวยาจังหวัดปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส รวมถึง เจ้าหน้าที่จากที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง(กลุ่มงานความมั่นคง) ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงทุกอำเภอในจังหวัดตรัง ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ และครอบครัวให้มีความสุข โดยนาง อ้อมจิต จิตตพงศ์ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 36/13 หมู่ที่ 11 ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง หนึ่งในผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา จนทำให้ตนเองได้รับบาดเจ็บจากแรงระเบิด ถึงแม้อาการจะไม่ค่อยรุนแรงมาก แต่ยังคงรู้สึกตกใจและเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมายังคงกลัวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอขอบคุณที่วันนี้ทาง ศอ.บต. รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาเยี่ยมให้ขวัญและกำลังใจ รู้สึกดีใจและปลาบปลื้ม ที่ยังไม่ลืมกัน

สำหรับการลงพื้นที่ในวันนี้ ได้มีการแบ่งกลุ่มจำนวน 3 กลุ่ม เพื่อแบ่งทีมงานให้ลงพื้นที่ไปยังบ้านของกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุม โดยลงไปยังอำเภอต่างๆ ประกอบด้วย อำเภอเมือง อำเภอกันตัง อำเภอย่านตาขาว และอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง มีกลุ่มเป้าหมายในการลงเยี่ยมในวันนี้ จำนวนทั้งสิ้น 36 ราย

Related posts