พิษณุโลก รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ (กรอ.พานิชย์) ภาคเหนือ

พิษณุโลก รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ (กรอ.พานิชย์) ภาคเหนือ


วันที่ 5 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น ห้องคอนเวนชั่นชั้น 2 โรงแรมดิอิมพีเรียลโฮเต็ลแอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ (กรอ.พานิชย์) ภาคเหนือ โดยมี นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และผู้เข้าร่วมประชุมให้การต้อนรับ


ด้วยกระทรวงพาณิชย์ กำหนดตัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนด้านการพาณิชย์ (กรอ.พานิชย์) โดยวาระการประชุมเป็นการแก้ไขปัญหาการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคเหนือ ด้านการค้าชายแดนของจังหวัดภาคเหนือ การส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคเหนือเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้านความร่วมมือทางการค้าและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของจังหวัดภาคเหนือ เช่น จังหวัดพะเยา น่าน แพร่ เชียงราย ด้านการส่งเสริมให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 เช่น นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานีกำแพงเพชร เป็นระเบียบเศรษฐกิจพิเศษด้าน Bio-economy เป็นต้น

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts