PEA กระแสสินธุ์ ร่วมเป็นเกียรติและติดตั้งเครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้าในพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram)

PEA กระแสสินธุ์ ร่วมเป็นเกียรติและติดตั้งเครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้าในพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram)

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์และ พนักงานช่างพร้อมด้วยผู้ช่วยช่างของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ร่วมเป็นเกียรติและติดตั้งเครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้าในพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมพรรษา 70 พรรษา


ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา โดยมี นายเอกชัย แก้วรัตนะ นายอำเภอกระแสสินธุ์ เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ พร้อมทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

ข่าว / ภาพ : โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์

Related posts