💧โครงการชลประทานพิจิตร จัดกิจกรรมและนิทรรศการสถาปนา 120 ปี กรมชลประทาน

💧โครงการชลประทานพิจิตร จัดกิจกรรมและนิทรรศการสถาปนา 120 ปี กรมชลประทาน

 


วันที่13 มิถุนายน 2565 นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมเปิดนิทรรศการ 120 ปี กรมชลประทาน ที่สำนักงานโครงการชลประทานจังหวัดพิจิตร

กรมชลประทาน เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อตั้งเมื่อ 13 มิถุนายน 2445 เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ ให้กับทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน เสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารจัดการน้ำตามนโยบายของรัฐบาล


ภายในงานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ให้ความรู้เรื่องการพัฒนาอาหารสัตว์ให้กับเกษตรกรพร้อมทั้ง แจกเมล็ดพันธุ์อาหารสัตว์ให้กับเกษตรกรที่มาร่วมงาน และนิทรรศการด้านการเกษตรอื่นๆ รวมทั้งเวทีเสวนาการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำยมในจังหวัดพิจิตรอย่างยั่งยืนและการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ พร้อมมอบทุนการศึกษาต้นกล้าท้องถิ่น

ส.ปชส.พิจิตร..ข่าว/ภาพ
13 มิ.ย.65

Related posts