พิษณุโลก ดำเนินการซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ 

พิษณุโลก ดำเนินการซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ 

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. นางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล มอบหมายให้นายปัณณวิชญ์ จันทร์ตรี รองนายกฯ และนายวิษณุ เพ็ชรแอน นายช่างโยธาชำนาญงาน พร้อมด้วยนางสาวจรรยา พุ่มเขียว สมาชิก อบต.วังพิกุล หมู่ที่ 6 ร่วมลงพื้นที่ บริเวณถนนข้ามคลองชลประทาน รอยต่อระหว่างหมู่ 6 บ้านคลองเมือง และ หมู่ 9 บ้านดงไผ่ เพื่อให้ข้อมูลกับทีมช่าง อบจ.ที่กำลังดำเนินการซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้ผู้ใช้ถนนสัญจรได้ไม่สะดวก ขอขอบคุณท่านมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายก อบจ.พิษณุโลก ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ ส่งเจ้าหน้าที่มาดำเนินการซ่อมแซมถนนในครั้งนี้

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts