‘กูเฮง’ ส.ส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ แนะนายกฯเปิดเวทีฟังผลกระทบ ‘กัญชาเสรี’ ประชาชนชายแดนใต้คัดค้าน

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ (23 มิ.ย.65) ในวาระปรึกษาหารือ นายกูเฮง ยาวอหะซัน ส.ส.นราธิวาส เขต 3 พรรคประชาชาติ ได้หารือประธานสภาผู้แทนราษฏร 2 เรื่อง

 

1.ประเด็นผลกระทบจากกฎหมายกัญชาเสรี ขอให้นายกรัฐมนตรีเปิดเวทีรับฟังปัญหาประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากการกัญชาเสรีขัดต่อหลักการศาสนา ซึ่งวันนี้องค์กรศาสนา โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา มหาวิทยาลัย และกลุ่มองค์กรการแพทย์ ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านกฎหมายนี้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าที่โรงพยาบาลมีผู้ป่วยสืบเนื่องจากกัญชาเพิ่มขึ้น และมีผลกระทบต่อการเปิดด่านพรมแดนไทย-มาเลเซีย ทางการมาเลเซียมีการตรวจค้นคนไทยอย่างเข้มงวด เพราะกฎหมายมาเลเซียมีโทษประหารชีวิตต่อผู้นำยาเสพติดเข้าประเทศ อีกทั้งส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการค้าชายแดน ทำให้ร้านค้าและผู้ประกอบอาชีพรับจ้างเรือข้ามฟากและจักรยานยนต์รับจ้างต้องหยุดงาน

2.สืบเนื่องจากที่เคยหารือเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว เรื่องโรงพยาบาลจิตรเวชใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอทราบความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ประกอบกับปัจจุบันกฎหมายกัญชาเสรีเชื่อว่าน่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น จึงขอเน้นย้ำว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องมีโรงพยาบาลจิตรเวช

#พรรคประชาชาติ

Related posts