🗣 รองแม่ทัพภาคที่ 4 ห่วงใยเยี่ยมติดตามการก่อสร้างฐานที่ตั้งของ นปพ. ยะลา 13 ให้มีความปลอดภัย พร้อมดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่

🗣 รองแม่ทัพภาคที่ 4 ห่วงใยเยี่ยมติดตามการก่อสร้างฐานที่ตั้งของ นปพ. ยะลา 13 ให้มีความปลอดภัย พร้อมดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่

 

>> วันนี้ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. พลตรีอุทิศ อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาคที่ 4/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วย พลตรี ธนัช ฉิมพาลี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างฐานที่ตั้งของหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ยะลา 13 (กรงปินัง) ที่ใหม่ ในพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านลือมุ ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา เพื่อรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานในห้วงที่ผ่านมา โดยมี พันตำรวจเอกเจริญ นวลทอง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกรงปินัง นายวิมุตติ อำนักมณี นายอำเภอกรงปินัง และนายสุชาติ นิลสว่าง รายงานความคืบหน้าปัญหา และอุปสรรคของการก่อสร้าง

 

>> ในโอกาสนี้ พลตรีอุทิศ อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาคที่ 4/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้เน้นย้ำเรื่องการก่อสร้างฐานที่ตั้ง จะต้องปลอดภัย มีความมั่งคง ป้องการกรณีการก่อเหตุทำลายฐานปฏิบัติการ และไปร์ทบอม และการปรับภูมิทัศน์โดยรอบ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ ย้ำต้องไม่ประมาท ตื่นตัวและต้องพร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา ในการดูแลอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป

>> สำหรับ หมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ยะลา 13 (กรงปินัง) ขึ้นอยู่กับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 มีกำลังพลประจำฐานปฏิบัติการ 44 คน มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ หมู่ที่ 7, 8, 9 ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างฐานปฏิบัติการใหม่ขึ้น เพื่อสร้างความมั่นคงฐานที่ตั้ง ให้มีความปลอดภัย ซึ่งเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2565 คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในต้นเดือนกรกฎาคมนี้
.
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์
#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

https://www.facebook.com/1012213732243548/posts/pfbid0dYqyEWRQuMav3ZBZXTDnQQKqRwK7nzL9mdoWnT4e5RsLFQqp7sSQLhvNoihTGVbql/

Related posts