ศอ.บต. แจงกรณีตู้กรองน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เหตุการณ์ที่นำเสนอเป็นข่าวเก่า ด้าน นายก อบต.บาโร๊ะ ยัน เครื่องกรองน้ำยังคงใช้งานได้ปกติ

ศอ.บต. แจงกรณีตู้กรองน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เหตุการณ์ที่นำเสนอเป็นข่าวเก่า ด้าน นายก อบต.บาโร๊ะ ยัน เครื่องกรองน้ำยังคงใช้งานได้ปกติ

จากกรณีมีประเด็นข่าวเรื่องตู้กรองน้ำที่ ศอ.บต จัดหาเมื่อปี 2560 ตามโครงการติดตั้งตู้กรองน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ดำเนินการติดตั้งเพื่อให้บริการน้ำดื่มสะอาดแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี 2560 เพื่อเป็นแหล่งน้ำสะอาดแก่ประชาชน ว่าตู้กรองน้ำดังกล่าวใช้งานไม่ได้ และ อบต.ในพื้นที่ต้องส่งซ่อมบ่อย โดยเฉพาะ ที่ อบต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา นั้น ทาง ศอ.บต ขอเรียนชี้แจงว่า ประเด็นข่าวดังกล่าวเป็นประเด็นข่าวเก่าที่เกิดขึ้นในปี 2564 ซึ่งหลังเกิดประเด็นดังกล่าว ทางศอ.บต. ก็ได้เข้าตรวจสอบและซ่อมแซมตู้กรองน้ำในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ปี 2564 ที่ผ่านมา


อย่างไรก็ตามหลังปรากฎข่าวสารดังกล่าว ศอ.บต. ก็มิได้นิ่งนอนใจ โดยเมื่อวานนี้ (25 มิ.ย.65) ทาง ศอ.บต. ได้ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลตามที่ปรากฎข่าว ผลปรากฏว่า เครื่องกรองน้ำในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ต.บาโร๊ะ ยังคงใช้งานได้ตามปกติ โดยมีครูตาดีกา เด็กๆและชาวบ้านในชุมชน ยังคงใช้น้ำจากตู้กรองน้ำพลังงานแสงอาทิตย์กันเป็นปกติ โดยตู้กรองน้ำมิได้ชำรุดเสียหายแต่อย่างใด
ทาง ด้านนายอับดุลรอซิ ทาเนาะ นายก อบต.บาโร๊ะ กล่าวว่า ประเด็นข่าวดังกล่าวเป็นประเด็นข่าวเมื่อปีที่แล้ว หลังจากนั้นก็ไม่เคยให้สัมภาษณ์เรื่องนี้อีกเลย ไม่เข้าใจว่าสำนักข่าวดังกล่าวนำข่าวเก่ามาเขียนอีกทำไม แต่ยืนยันว่า ตู้กรองน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ ศอ.บต. มาติดตั้งที่มัสยิด หมู่ที่ 6 ต.บาโร๊ะ ยังใช้งานได้ตามปกติและมีประสิทธิภาพ ประชาชนใช้บริการอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามการจัดทำโครงการใดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นสิ่งที่ดี สำหรับตนแล้วอยากให้ ศอ.บต. หรือหน่วยงานที่เห็นความสำคัญเรื่องนี้ติดตั้งตู้กรองน้ำทุกมัสยิดของพื้นที่ด้วยซ้ำ เพราะจะทำให้ประชาชนมีน้ำดื่มที่สะอาดไว้ดื่มไว้ใช้


นายก อบต. บาโร๊ะ ชี้แจงในส่วนประเด็นปัญหาการโอนตู้กรองน้ำมาให้เป็นความรับผิดชอบของ อบต. และ อบต.ไม่ยอมรับนั้น ยืนยันว่า ไม่เกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้งานของตู้กรองน้ำแต่อย่างใด แต่เป็นในเรื่องของสถานที่จัดวางตู้กรองน้ำดังกล่าว ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของมัสยิด อบต.ไม่มีอำนาจไปก้าวก่าย หากตู้กรองน้ำจัดตั้งอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือ พื้นที่ที่ อบต.ดูแลได้ ทางอบต.ก็ยินดีรับดูแล เพื่อให้ประชาชนมีน้ำดื่มสะอาดไว้ดื่ม ลดอาการเจ็บป่วยจากโรคนิ่ว ซึ่งพบว่ามีประชาชนเป็นโรคนี้จำนวนมากในพื้นที่


น.ส.ยามีล๊ะ สิแต ประชาชน หมู่ที่ 6 บ้านแยเวาะ ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา กล่าวว่า ตู้กรองน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ที่ติดตั้งหน้ามัสยิด ตั้งแต่ซ่อมมาในปี 2564 ยังใช้งานได้ปกติ เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และโรงเรียนตาดีกา ในการใช้น้ำสะอาดไว้ดื่มใช้ภายในบ้าน ซึ่งประชาชนนำแกลอนมาใส่น้ำตุนไว้ทุกวัน ขอบคุณหน่วยงานที่ติดตั้งตู้กรองน้ำที่เห็นความสะอาดของน้ำดื่มสะอาดเพื่อชาวบ้านในชุมชน
อย่างไรก็ตามพื้นที่ใดที่ตู้กรองน้ำพลังงานแสงอาทิตย์มีปัญหา ทาง อบต. และชาวบ้านสามารถแจ้งมายัง ศอ.บต. ผ่านสายด่วน 1880 จากนั้นทางเจ้าหน้าที่ช่าง ของ ศอ.บต. จะลงพื้นที่ตรวจสอบและเช็คสภาพในเบื้องต้นเพื่อดำเนินการทำเรื่องซ่อมให้แล้วเสร็จ


ทั้งนี้ ศอ.บต. ยอมรับว่า ขณะนี้ เครื่องกรองน้ำในหลายพื้นที่มีปัญหา เนื่องจากผ่านระยะเวลาการใช้งานแล้ว 5 ปี เป็นศูนย์กลางน้ำสะอาดของแต่ละหมู่บ้าน แต่ก็ยังมีพื้นที่ที่ยังใช้งานได้ อีกทั้ง ศอ.บต. ได้เร่งดำเนินการซ่อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด
สำหรับประเด็นข่าวที่ออกมาว่า การดำเนินการร่วมกันดูแลระหว่าง ศอ.บต. และอบต.ในพื้นที่ โดยอบต.ไม่สมัครใจในการดูแลนั้น ไม่เป็นความจริง เพราะ อบต. ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆในการซ่อมบำรุง แต่เนื่องด้วยเครื่องกรองน้ำในพื้นที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลและบำรุงรักษา จึงเป็นหน้าที่ของ อบต. และหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นที่ต้องช่วยกัน

อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา/26 มิ.ย.65/086-2896806

Related posts