พิษณุโลก จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุของตำบลวังพิกุล ปีงบประมาณ 2565

พิษณุโลก จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุของตำบลวังพิกุล ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุของตำบลวังพิกุล ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนมิถุนายน โดยได้รับเกียรติ วิทยากร จาก อบจ.พิษณุโลก นำผู้เข้าร่วมโครงการร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ดนตรีบำบัด และร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “4 Smart สูงวัย สมอง(ไม่เสื่อม) สูงวัยแบบ Strong”

โดย นางสาวอุษณีย์ บุญเฟื่อง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ การสาธิตทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การทำแผ่นพื้นทางเดินจากเศษวัสดุ จาก ทีมเจ้าหน้าที่ อบต.วังพิกุล การสอนทำลูกประคบโดยวิทยากรจากวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร กิจกรรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ และกิจกรรมถุงพลาสติกมือสอง ลดโลกร้อน สร้างรายได้ หลังจากจบกิจกรรมทาง อบต.วังพิกุล ได้มอบต้นไม้เป็นของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts