นิพนธ์ ย้ำ มาตรการลดตาย-บาดเจ็บอุบัติเหตุทางถนน ชี้กว่า 80% เกิดจากรถจยย. วอนทุกฝ่ายดำเนินตามนโยบาย”ตำบลขับขี่ปลอดภัย”

นิพนธ์ ย้ำ มาตรการลดตาย-บาดเจ็บอุบัติเหตุทางถนน ชี้กว่า 80% เกิดจากรถจยย. วอนทุกฝ่ายดำเนินตามนโยบาย”ตำบลขับขี่ปลอดภัย”

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ที่โรงแรมโนโวเทล ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จ.ปทุมธานี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบาย จังหวัด อำเภอ ตำบลขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัย ในเวที “สอจร. 9 ก้าวกล้า…เพื่อจังหวัดขับขี่จักรยานยนต์ ปลอดภัย”โดยมี นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย ประธานแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทุกจังหวัด ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการ          ความปลอดภัยทางถนน พร้อมด้วยทีมสนับสนุนวิชาการ สอจร.ทุกจังหวัด ภาคีเครือข่ายในจังหวัด ผู้บริหาร สอจร. รวมท้ังสิ้น 200 คน และเลขา ศปถ.จังหวัด ทุกจังหวัด เข้ารับนโยบายผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

นายนิพนธ์ กล่าวตอนหนึ่งว่า รัฐบาลได้ตระหนักถึงปัญหาและความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน โดยมีศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินการไปยังศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทุกระดับในพื้นที่จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายมุ่งสู่ตำบลขับขี่ปลอดภัย ให้เกิดความปลอดภัยในทุกพื้นที่ จากสถิติข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนที่ผ่านมา พบว่าอุบัติเหตุทางถนนที่ก่อให้เกิดการเสียชีวิตจำนวนมากเกินกว่าร้อยละ 80 เกิดจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ ดังนั้น ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันขับเคลื่อนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้นในทุกพื้นที่ เพื่อช่วยลดอัตราการเสียชีวิตลงให้เป็นไปตามเป้าหมาย 12 คน ต่อแสนประชากร ในปี พ.ศ. 2570 นั่นคือลดการเสียชีวิตประมาณ 18,000 กว่ารายในปี พ.ศ. 2570

“ การเพิ่มมาตรการที่ลดยอดการบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยเฉพาะในกลุ่มจักรยานยนต์ จึงถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทุกจังหวัดต้องช่วยกันขับเคลื่อน ทั้งมาตรการทางกฎหมาย มาตรการแก้ไขถนนและสภาพแวดล้อมที่เสี่ยง มาตรการจัดการรถที่มีความเสี่ยง ผู้ขับขี่ที่มีความเสี่ยงสูงที่ไม่สวมหมวกนิรภัย ขับซิ่ง เมาโทรแล้วขับ ฝ่าไฟแดงย้อนศร ตลอดจนการผลักดันให้ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางที่ปลอดภัยกว่าการใช้รถจักรยานยนต์ ทั้งหมดนี้เพื่อช่วยกันทำให้เกิดจังหวัด อำเภอ และตำบลขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัย และเป็นการลดสถิติการเสียชีวิตลงให้ต่ำกว่า10,000 รายต่อปีภายใน2-3 ปีนี้ นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยกันทำบุญ ช่วยปกป้องชีวิตของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่ให้บาดเจ็บล้มตาย” นายนิพนธ์กล่าว

 

////

Related posts