ผู้ช่วยเลขาธิการฯ OIC ชื่มชม ไทยเป็นประเทศตัวอย่างสังคมพหุวัฒนธรรม ด้าน อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา เตรียมขยายสัมพันธ์ไทยสู่ประเทศสมาชิก 57 ประเทศใน OIC

ผู้ช่วยเลขาธิการฯ OIC ชื่มชม ไทยเป็นประเทศตัวอย่างสังคมพหุวัฒนธรรม ด้าน อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา เตรียมขยายสัมพันธ์ไทยสู่ประเทศสมาชิก 57 ประเทศใน OIC

 

คณะ OIC นำโดย Mr.Yousef Mohammed S.Aldobeay (นายยูซุฟ อัลดูเบอี) ผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายการเมืองของ OIC เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส ในเวลา 14.00 น. โดยมีพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นผู้นำคณะลงพื้นที่เยือน จชต.ในหลายสถานที่สำคัญ อาทิ เยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้พื้นที่เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมเกษตรก้าวหน้าผสมผสาน ศูนย์การเรียนรู้เมืองต้นแบบ ณ โรงงานแปรรูปมะพร้าว อ.หนองจิก เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานมรดกวัฒนธรรมอิสลาม และศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอาน โรงเรียนสมานมิตรวิทยา ต.ละหาร อ.ยี่งอ พร้อมกับเยี่ยมชมหาดนราทัศน์ และมัสยิดกลางจังหวัดนราธิวาสด้วย

โดยการเยือนมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังบทบาทของมหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์พัฒนาทักษะภาษาและการจัดการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพในประเทศโลกมุสลิม

ผู้ช่วยเลขาธิการฯ OIC กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศตัวอย่างของวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข มีความเจริญรุ่งเรือง อยู่ด้วยกันฉันท์พี่น้อง อย่างไรก็ตาม สื่อมีบทบาทสำคัญในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในพื้นที่สู่นานาประเทศ เพราะเคยได้รับข่าวสารเชิงลบ ซึ่งเมื่อถามผู้รู้แล้ว กลับกลายเป็นว่า ข้อมูลไม่สอดคล้องกัน อีกทั้งการลงมาในพื้นที่วันนี้ยิ่งทำให้เห็นว่า สิ่งที่ปรากฏในสื่อทั่วไปถูกบิดเบือนไปมาก จึงเป็นหน้าที่ของสถาบันการศึกษาและสถานทูต ในการชี้แจงข้อเท็จจริง ขอชื่นชมประเทศไทย รัฐบาลไทย ที่ดูแลประชาชนทุกศาสนิกเป็นอย่างดี ด้วยความเสมอภาค และให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนทุกคน

ด้านพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ให้สัมภาษณ์ถึงการมาเยือนของ OIC ในครั้งนี้ว่า เป็นนิมิตรหมายที่ดีในการมาเยือนหลังจากผู้บริหารระดับสูงของ OIC ไม่ได้มาเยือนไทยกว่า 10 ปี โดยศอ.บต.ได้นำคณะลงพื้นที่เยี่ยมสถานที่สำคัญในหลายสถานที่ ซึ่งเป็นโอกาสดีของประชาชน จชต. ที่คณะ OIC ลงมาดู มาฟังเสียงสะท้อนของประชาชน โดยสิ่งที่เห็นจากการนำเสนอในห้วงวันที่ 29-30 มิ.ย. ผู้ช่วยเลขาธิการฯ OIC ได้เผยว่า รัฐบาลของประเทศไทยได้ดูแลประชาชนมุสลิมในประเทศเป็นอย่างดี สนับสนุนทุกเรื่อง ไม่ว่ากิจการละหมาด ละศีลอด การศึกษา เป็นต้น ซึ่งรัฐไทยไม่เคยทอดทิ้ง อีกทั้งยังได้กล่าวว่า OIC ไม่วิตกกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน จชต. และพร้อมให้ความร่วมมือ หากจะเป็นส่วนหนึ่งในการนำพาสันติสุขกลับคืนสู่ชายแดนใต้

ด้าน นายดามพ์ บุญธรรม อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา เผยว่า ประเทศไทยมีนโยบายขยายความร่วมมือไปยังประเทศสมาชิกโลกมุสลิมของ OIC ใน 57 ประเทศ เพื่อให้ได้รับความร่วมมือด้านการเมือง การศึกษา และด้านเศรษฐกิจ การค้าขายระหว่างประเทศ ซึ่ง OIC มีบทบาทที่สำคัญไม่น้อยกว่าสหประชาชาติ ในการมาเยือนของคณะในห้วงเวลา 4 วันนี้ เพื่อให้คณะได้นำข้อมูลเรียนไปยังเลขาธิการ OIC และขยายผลสู่ประเทศกลุ่มสมาชิก ว่า ประเทศไทยมีสิ่งใดที่จะสามารถสนองต่อประเทศในกลุ่มสมาชิก OIC อย่างไรได้บ้าง ทั้งนี้ผู้ช่วยเลขาธิการฯ OIC มีความพึงพอใจเป็นอย่างมากในการเยือน จชต. พร้อมชื่มชมว่า ประเทศไทยเป็นประเทศตัวอย่างของวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข

 

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts