ศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี นายกฯท่องเที่ยวร่วมถวายมุทิตาสักการะอายุ 88 ปีหลวงปู่ธัมมา และพิธีถวายตราตั้งเจ้าอาวาส 3 วัด

ศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี นายกฯท่องเที่ยวร่วมถวายมุทิตาสักการะอายุ 88 ปีหลวงปู่ธัมมา และพิธีถวายตราตั้งเจ้าอาวาส 3 วัด

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดสร้างเรือง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกษ ได้เดินทางไปร่วมพิธีถวายมุธิตาจิตสักการะ แสดงความยินดี ทำบุญอายุวัฒนมงคล 88 ปี พระครูวิบูลธรรมภาณ (หลวงปู่ธัมมา พิทักษา) และ ถวายตราตั้งเจ้าอาวาสวัดสร้างเรือง ณ วัดสร้างเรือง เจ้าอาวาสวัดหัวนา และ เจ้าอาวาสวัดน้ำคำ โดยได้รับความเมตตาจาก พระราชกิตติรังษี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10 พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ พระครูปริยัติวีราภรณ์ เจ้าคณะอำเภอลืออำนาจ ในนามศิษย์หลวงปู่ พระเถระ คณะสงฆ์ โดยมีประธานฝ่ายฆราวาสคือ

ดร.ชอุ่ม กรไกร อดีตศึกษาธิการภาคฯ พร้อมด้วยนายทิวา รุ้งแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ นายปรเมษฐ์ วิเศษศรี รองประธานสภาวัฒนธรรมศรีสะเกษ นายประดิษฐ์ พรหมเสนา ผู้ทรงคุณวุฒิ กำนันพรทิพย์ แสงหล้า และคณะญาติโยมพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีและนำเครื่องอัฐบริขาร เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจำนวนมากมาร่วมถวาย ภายหลังประธานจุดธูปเทียนบูชารัตนตรัย พิธีกรอาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล นางดาลัด หิรัญไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จ.ศรีสะเกษ ได้อ่านตราตั้งและนำตราตั้งถวายพระครูศรีมงคลปริยัติกิจ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษให้ถวายตราตั้งเจ้าอาวาสวัดสร้างเรืองแด่พระครูวิบูลธรรมภาณ มอบตราตั้งเจ้าอาวาสวัดหัวนา และตราตั้งเจ้าอาวาสวัดน้ำคำ จากนั้นมีพิธีกรรมทางสงฆ์

ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกษ กล่าวว่า ตนได้มาร่วมพิธีถวายมุทิตาสักการะแสดงความยินดี ทำบุญอายุวัฒนมงคล 88 ปีหลวงปู่ธัมมา พิทักษา และได้รำอวยพรร่วมกับหัวหน้านางรำ ครูพลอยดาว โสภา และชาวบ้านและนักเรียนในชุมชนใกล้วัดพระธาตุเรืองรอง ตนรู้สึกชื่นชมในความสามัคคีของพุทธศาสนิกชนทุกคนที่ทำเพื่อหลวงปู่ และขอยกย่องพระครูวิบูลธรรมภาณ (หลวงปู่ธัมมา พิทักษา) ว่าเป็นพระสงฆ์ที่เป็นพระนักพัฒนา มีวิสัยทัศน์กว้างไกลด้านท่องเที่ยว ท่านสร้างพระธาตุเรืองรองในปี พ.ศ. 2525 เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ให้ชาวพุทธได้มากราบสักการะบูชา

ดร.กัลยาณี กล่าวต่อไปว่า การก่อสร้างใช้ศิลปะแบบพื้นบ้าน มี 6 ชั้น มีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแสดงวิถีชีวิตชนเผ่าลาว ส่วย เขมร และเยอ ซึ่งเป็น 4 ชนเผ่าพื้นเมืองของ จ.ศรีสะเกษ จัดแสดงพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเกี่ยวกับเครื่องใช้ในสมัยโบราณ มีภาพเขียนตามฝาผนัง และภาพสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดศรีสะเกษ ชั้นที่ 6 บนสุด เป็นที่ประดิษฐานพระบรมเกศาธาตุของพระอรหันต์ และยังเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นรอบทิศสวยงาม ซึ่งวัดนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองเพียงประมาณ 8 กิโลเมตร ทำให้มีญาติโยมมาถือศีลปฎิบัติและมีนักท่องเที่ยวมาเยือน สามารถสร้างเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวให้กับ จ.ศรีสะเกษมานานกว่า 40 ปีแล้ว ส่งผลให้ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงก็ได้รับอานิสงค์ไปด้วย ตนขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงเพื่อเป็นที่พึ่งของญาติโยมได้อาศัยใบบุญตลอดไป///

 

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ โทร.081-2668469

Related posts