“ผู้การ นพค.42”นำชุดปฏิบัติงานช่างพัฒนาร่วมกับ ชาวบ้านลีตอยะหา ยะลา ซ่อม ถนนชำรุด ลาดยาง มะตอย ให้เลย

“ผู้การ นพค.42”นำชุดปฏิบัติงานช่างพัฒนาร่วมกับ ชาวบ้านลีตอยะหา ยะลา ซ่อม ถนนชำรุด ลาดยาง มะตอย ให้เลย

พันเอก รณชัย เวียงวงษ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 (นพค.42) หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย นำกำลังพล หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 ร่วมกับ ชุดคุ้มครองตำบลบาโรีะ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ บ้านลีตอ หมู่ที่ 3 ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

พร้อมกำลังพลชุดปฏิบัติงานช่างพัฒนา พร้อมเครื่องจักรกล และยุทโธปกรณ์ นำยางมะตอยผสมร้อน (Asphalt Hot-Mix) ซ่อมแซมถนนบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ที่ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา ให้สามารถใช้งานเส้นทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โดยมี นายสะอารี ยาลอ กำนันตำบลบาโร๊ะ ร่วมดำเนินการซ่อมแซมผิวถนน เส้นทางบ้านปุแล – ลีตอ ระยะทาง 2 กม. เนื่องจากฤดูฝนที่ผ่านมาทำให้เกิดการชำรุดเสียหาย ผิวถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความเดือดร้อน หน่วยจึงเร่งเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหา

ทั้งนี้ การดำเนินการนี้ เป็นไปตามนโยบายของ บิ๊กน้อย พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ พลเอก จีรัชญ์ บุญชญา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในการเข้าไปมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาชุมชนรอบที่ตั้งหน่วยและพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร ตลอดจนส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของ คน ชุมชน พื้นที่ สภาพแวดล้อม เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

Related posts