มหกรรมพหุวัฒนธรรมสานสัมพันธ์ 2 วิถี “รายอใบพ้อ นำเครื่องแต่งกายพื้นถิ่นสร้างสีสัน ชูอัตลักษณ์ชายแดนใต้

มหกรรมพหุวัฒนธรรมสานสัมพันธ์ 2 วิถี “รายอใบพ้อ นำเครื่องแต่งกายพื้นถิ่นสร้างสีสัน ชูอัตลักษณ์ชายแดนใต้

วันนี้ (13 กรกฏาคม 2565) ที่ สนามกีฬากลางบ้านป่าพ้อ หมู่ที่ 3 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นายกฤษฎา เคลือบมณี ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมพหุวัฒนธรรมสานสัมพันธ์ 2 วิถี “รายอใบพ้อ ครั้งที่ 5” โดยมีนายเกษม สุแนแดวอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ นายสุไลมาน อามาน ผู้ใหญ่บ้านป่าพ้อ ส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศานา และประชาชนจาก 5 ชุมชน เข้าร่วมกว่า 500 คน

นายกฤษฎา เคลือบมณี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวชื่นชมการแข่งขันกิจกรรมกีฬาสีภายในและกิจกรรมภาคเวทีขึ้น เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ หันมาสนใจในการเล่นกีฬา สร้างความรักความ สามัคคีในพื้นที่ทุกเชื้อชาติ ศาสนา เสริมสร้างความเข้าใจและยอมรับในความแตกต่าง โดยมีสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมทางจิตใจ ทำให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข

ด้านนายสุไลมาน อามาน ผู้ใหญ่บ้านป่าพ้อ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เปิดเผยว่า สภาสันติสุขตำบลลำใหม่ มีกำหนดจัด”มหกรรมพหุวัฒนธรรม สานสัมพันธ์ 2 วิถี” รายอใบพ้อ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ มีสุขภาพลานามัยแข็งแรง ส่งเสริมการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ซนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา รวมทั้งสานสัมพันธ์สร้างความสามัคคีระหว่างประชาชนในพื้นที่ทุกเชื้อชาติ ศาสนา เสริมสร้างความเข้าใจ การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและกลุ่มคนที่มีความหลากหลาย ร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อนำไปสู่การสร้างพื้นที่สันติสุขอย่างยั่งยืนของจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ขบวนพาเหรดธงชาติไทย และธงตราสัญลักษณ์ ตามด้วยอัตลักษณ์การแต่งกายประจำถิ่น วิถีชีวิตของคนบ้านป่าพ้อ ทั้งการทำนา การกรีดยาง การทำเกษตรกรรม การเลี้ยงนกเขาชวา การประดิษฐ์ว่าวยักษ์ เพื่อสื่อให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมของพี่น้องไทยมุสลิมและไทยพุทธในพื้นที่ นอกจากนี้ยังได้มีกิจกรรมการแสดงปัญจักสีลัตจากนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา ทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ และการแข่งขันฟุตบอล 5 คน ที่ได้ใส่โสร่ง รองเท้าบูท โพกผ้าขาวม้า มาเป็นชุดการแข่งขัน อีกทั้งยังมีการกีฬาวอลเลย์บอลหญิง และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน สร้างสีสันและกระชับความสัมพันธ์อันดีให้เกิดระหว่างส่วนราชการและประชาชนในท้องถิ่นด้วย

 

Related posts