อบจ.พิษณุโลก ช่วยเคลียร์พื้นที่และขนย้ายซากปรักหักพังบ้านเรือนผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ ต.บ้านป่า อ.เมืองพิษณุโลก

อบจ.พิษณุโลก ช่วยเคลียร์พื้นที่และขนย้ายซากปรักหักพังบ้านเรือนผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ ต.บ้านป่า อ.เมืองพิษณุโลก


วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้นำเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการทำความสะอาดและขนย้ายซากปรักหักพังบ้านเรือนประชาชนที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านป่า อำเภอเมืองพิษณุโลก จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย นางนพมาศ เผือกสีสุข บ้านเลขที่ 112/1 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายทั้งหลัง

และบ้านของ นางรำเพย ยังเรือง บ้านเลขที่ 115/1 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้รับความเสียหายบางส่วน เหตุเกิดเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ภายหลังได้รับการร้องขอจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า เพื่อให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำเครื่องจักรกลช่วยดำเนินการเคลียร์พื้นที่และซากปรักหักพังออกทั้งหมดเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ ท่ามกลางความพึงพอใจของผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก.

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts