ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมในพิธีแถลงข่าวเตรียมมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ประจำปี 2565 จ.ยะลา

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมในพิธีแถลงข่าวเตรียมมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ประจำปี 2565 จ.ยะลา


วันนี้ (21 กรกฎาคม 2565) ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นางสุนิสา รามแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (กรมประชาสัมพันธ์) ร่วมในพิธีแถลงข่าวมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ประจำปี 2565 จังหวัดยะลา โดยมีนายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดยะลา นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา และผู้แทนเกษตรกรจังหวัดยะลา ได้ร่วมกันแถลงข่าว ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2565 ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก ถนนสุขยางค์ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า จังหวัดยะลาจัดงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา


มาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2550 ซึ่งได้จัดติดต่อกันมาทุกปี โดยงดเว้นการจัดกิจกรรมในปี 2563 เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า – 2019 และปี พ.ศ.2564 จัดกิจกรรมมหกรรมผลไม้แบบออนไลน์ และในปีนี้ เมื่อสถานการณ์การระบาดโรคไวรัสโคโรน่า – 2019 บรรเทาลง จังหวัดยะลา จึงได้กำหนดจัดงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ขึ้นอีกครั้ง เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดยะลา สู่สันติสุข ตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดยะลา “คุณภาพชีวิตมั่นคง เกษตรมั่งคั่ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”


และตามคำขวัญของจังหวัดยะลา “ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน”ขับเคลื่อนเป้าหมาย “ยะลา Durian City” และยะลาเมืองแห่งผลไม้ของภาคใต้ตอนล่าง ส่งเสริมสร้างการรับรู้ว่าจังหวัดยะลาเป็นเมืองแห่งทุเรียนคุณภาพในนามของ “ทุเรียนสะเด็ดน้ำยะลา” ให้เป็นที่ยอมรับและยกระดับราคาจำหน่ายสร้างความมั่นคงในด้านอาชีพแก่เกษตรกร ตลอดจนส่งเสริมการตลาดผลไม้และการท่องเที่ยว ตามแนวทาง “กินทุเรียน แลหมอก ชมดอกไม้ได้ทั้งปีที่ยะลา”
สำหรับ งานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ประจำปี 2565 ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรและประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลไม้ ผลิตภัณฑ์ OTOP และของดีเมืองยะลา สร้างโอกาสในการประกวดผลผลิต และผลิตภัณฑ์แปรรูปด้านการเกษตร ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพผลผลิตที่ดีขึ้น เกิดการสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ และเป็นการช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ผลไม้ที่มีคุณภาพของจังหวัดยะลา ทั้งนี้ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป มาร่วมงานนี้โดยพร้อมเพรียงกัน


โอกาสนี้ นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการ จังหวัดยะลา ปลัดจังหวัด ร่วมพบปะกับส่วนราชการ และร่วมรับประทานอาหารเช้าซึ่งทางหน่วยงานต่างๆ ซึ่งกิจกรรมพบปะยามเช้า ทางจังหวัดยะลา กำหนดจัดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง โดยส่วนราชการต่างๆ จะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละเดือน ซึ่งในครั้งแรกวันนี้ ทาง กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ จัดกิจกรรมดังกล่าว บรรยากาศเป็น
ไปอย่างคึกคัก ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน
………………………………………………………………………………

ข่าว / มะซัมรี สะนิ
ภาพ / สุฮัยมี มามะ
ส่วนงานประชาสัมพันธ์ ศอ.บต.

Related posts