สุโขทัย – พิธีเปิดกิจกรรมสุดยอดผลิตภัณฑ์นวัตกรรม สู่การค้าธุรกิจยุคดิจิตอล กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด

สุโขทัย – พิธีเปิดกิจกรรมสุดยอดผลิตภัณฑ์นวัตกรรม สู่การค้าธุรกิจยุคดิจิตอล กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสุดยอดผลิตภัณฑ์นวัตกรรม สู่การค้าธุรกิจยุคดิจิตอล กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีนางกนกอร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในพิธี


ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้อนุมัติงบประมาณให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัยดำเนินการ มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs ผู้ผลิตสินค้าชุมชนใน 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 35 ราย และผู้รับซื้อจำนวน 10 ราย โดยได้นำผู้ประกอบการภาคเหนือ 17 จังหวัดที่ผลิตสินค้า ได้แก่ สินค้าเกษตรแปรรูป ผักผลไม้เพื่อสุขภาพ กาแฟ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกาแฟ เครื่องสำอาง ฯลฯ

มาพบกับผู้ซื้อในภูมิภาคอื่นๆ และผู้ซื้อที่เป็นตัวแทนนำเข้า-ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ ซึ่งในวันนี้เป็นการดำเนินกิจกรรมการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) รูปแบบ Offline/การจำหน่ายสินค้า/การนำเสนอผลิตภัณฑ์ Show Case ทั้งนี้ มีการจับคู่เจรจาธุรกิจแล้ว จำนวน 11 คู่ มูลค่ารวม 217.5 ล้านบาท โดยจะจัดกิจกรรม เจรจาการค้า (Business Matching) รูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom ระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2565 อีกหนึ่งกิจกรรม

 

Related posts