พิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

พิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

เมื่อวันที่ 21 ก.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง โดยความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิโครงการหลวง และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ภายใต้โครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วมกิจกรรมปลูกป่าแลกโรงเรือน เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปลูกและบริหารจัดการป่าอย่างยั่งยืน

โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผวจ.ตาก, ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ กฟผ., นายบัญประชา ทองโชติ หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ, พล.ต. ประสาน แสงศิริรักษ์ ผบ.กกล.นเรศวร, พ.อ.ยศศักดิ์ บรรเทา ผบ.นพค.33 สนภ.3 นทพ. หัวหน้าส่วนราชการและราษฎรที่ร่วมโครงการฯ ในพื้นที่ จังหวัดตาก ร่วมให้การต้อนรับฯ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก

 

 

 

Related posts