ผบ.ฉก.นราธิวาส ตรวจเยี่ยม และติดตามการปฎิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) สาวอ พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

ผบ.ฉก.นราธิวาส ตรวจเยี่ยม และติดตามการปฎิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) สาวอ พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ เพื่อติดตามความคืบหน้า และ รับฟังบรรยายสรุปคดีสำคัญ ณ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยมี พันเอก สิทธิชัย บำรุงเขต ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 และกำลังพล พร้อมทั้งส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ในเวลาต่อมา พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส และคณะ ได้เดินทางต่อไปยัง ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบล หรือ ชคต.สาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงาน พร้อมทั้งพบปะ สอบถามปัญหา ข้อขัดข้องในการปฎิบัติงาน รวมถึงสถานการณ์ในพื้นที่ พร้อมมอบนโยบายข้อสั่งการในมาตรการความปลอดภัยของกำลังพล การปฎิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท เพื่อไม่ให้ตกเป็นเป้าหมาย และการ pop-up ในเส้นทางรอง

รวมถึงการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ อีกทั้ง ได้กำชับเพิ่มมาตรการความเข้มข้น การรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ และโดยรอบฐานปฏิบัติการ ชคต. ตลอดจน ที่สำคัญให้ปฏิบัติตามนโยบายสั่งการของ พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 มาตรการป้องกันฐานปฏิบัติการต้องมีความพร้อม การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์คนดี ไม่สร้างเงื่อนไขในพื้นที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเด็ดขาด สำหรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.)ในครั้งนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้กำชับเพิ่มมาตรการการรักษาความปลอดภัยโดยรอบฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบล( ชคต.) และได้เน้นย้ำการปฎิบัติตนของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบล และเจ้าหน้าที่ประจำชุดคุ้มครองตำบล ต้องตื่นตัวอยู่เสมอ ไม่ประมาทต่อสถานการณ์ พร้อมทั้งขอให้กำลังพลทุกนายปฎิบัติงาน ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท ตลอดจนได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติงานต่อไป

จากนั้น ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุด ปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ (ชป.พิทักษ์พื้นที่) ของ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 ณ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยได้เน้นย้ำการปฏิบัติในการ รปภ.พื้นที่ให้มีความปลอดภัย และการติดตามพฤติกรรมกลุ่มเครือญาติ ผกร. ทำลายเครือข่ายโครงสร้างหมู่บ้าน Support site จนทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือ กลุ่ม ผกร. และเป็นแหล่งพักพิงได้ อีกทั้งยังรวมไปถึงการทำลายความพยายามก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ พร้อมทั้งเน้นย้ำการปฎิบัติให้เป็นตามนโยบาย/สั่งการของ พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ตลอดจน ได้สั่งให้หน่วยได้ปฏิบัติการเชิงรุก จรยุทธ์เต็มรูปแบบ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติทางยุทธวิธี เพื่อให้กำลังพลมีความเข้าใจและระมัดระวัง ต้องตื่นตัวอยู่เสมอ และไม่ประมาท ในการปฏิบัติเเต่ละภารกิจ สามารถดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน รวมทั้งควบคุมพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างปลอดภัย และมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ต่อไป

 

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts